Disclaimer

Website: www.ensel.nl en alle onderliggende pagina’s;
Gebruiker: bezoekers van de website;
Bedrijf: Ensel staalkonstrukties de bevoegde uitgever van de webpagina;
Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • Ensel staalkonstrukties werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
  • Ensel staalkonstrukties geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
  • Ensel staalkonstrukties biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
  • Ensel staalkonstrukties is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;
  • Ensel staalkonstrukties verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;
  • Ensel staalkonstrukties kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;
  • Ensel staalkonstrukties zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Ensel staalkonstrukties kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;
  • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;
  • Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
  • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ensel staalkonstrukties is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Ensel staalkonstrukties.

 

Ensel staalkonstrukies
Holwerderweg 23
9101PA
Dokkum

Laatste wijziging: 09-01-2017