Bèta Campus Leiden

De Universiteit Leiden bouwt een nieuwe faculteit voor de studierichtingen Wiskunde en Natuurkundewetenschappen. Niet alleen stijgt de belangstelling voor deze tak van sport met een toename van het aantal studenten, maar ook onderzoeksbudgetten nemen toe. De Universiteit Leiden wil hoogwaardige voorzieningen voor onderwijs en onderzoek bieden. De huidige gebouwen uit de jaren 60 voldoen niet meer aan de (technische) eisen van deze tijd. Ze zijn inefficiënt in gebruik en weinig efficiënt op het gebied van energie.

Naast kantoor- en onderwijsruimten herbergt het gebouw vooral veel onderzoeksruimten en laboratoria. Het ontwerp van de installaties voor het laboratoriumgebouw is complex, daarom is 3D BIM toegepast. Klimaat en ventilatie nemen het leeuwendeel van de techniek in. Een stabiele temperatuur, een goede luchtbalans en voldoende ventilatie zijn essentieel om er prettig te kunnen werken. Veel laboratoria zijn uitgerust met klimaatkamers, cleanrooms en zuurkasten. Het gebouw krijgt installaties met ‘slimme’ oplossingen voor specifieke technische uitdagingen.